Hlavní Menu > Čínsko-české vztahy > Vědeckotechnické styky
Co má lejsek malý společného s matematikou?

2017/05/25

Co má lejsek malý společného s matematikou?

Na první pohled ptáček lejsek malý a matematika spolu nesouvisejí. Při znalosti souvislostí ale uvidíme, že v našem případě přece jenom: jsou to témata studentských odborných projektů oceněných zlatou medailí v Pekingu v březnu tohoto roku. Ondřej Belfín, Jakub Dostál, Kamil Mudruňka a Pavla Tmejová jsou čtyři talentovaní a motivovaní studenti gymnázií, kteří se ve volném čase věnují různých zálibám a koníčkům. K nim patří také zájem o odbornou činnost a řešení zajímavých otázek z oblasti ornitologie, matematiky a zdravovědy.

 
A právě se svými pracemi se zúčastnili mezinárodního finále studentské soutěže Beijing Youth Science Creation Competition – BYSCC 2017 v Číně, kde získali 2 zlaté medaile, 2 stříbrné a jednu zvláštní cenu. A to v nemalé konkurenci 300 čínských projektů a 34 projektů z jiných zemí světa. Upřímně blahopřejeme!

Proč právě tito čtyři studenti a ne jiní?

Ondřej, Jakub, Pavla i Kamil byli finalisté českých národních odborných soutěží pro středoškolské studenty, a to Celonárodního finále středoškolské odborné soutěže SOČ a EXPO Science AMAVET. Hodnotitelské komise je vybraly na základě prezentovaných projektů, aby zastupovali jak Českou republiku, tak i Český svaz vědeckotechnických společností, svoje gymnázia a soutěže, kterých se zúčastnili. V minulém školním roce se postupně probojovali buď až do Celonárodního finále středoškolské odborné soutěže SOČ, která se konala v Hradci Králové v červnu, nebo do finále EXPO Science AMAVET, které se konalo v dubnu v Praze.

SOČ - soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů s devětatřicetiletou tradicí je vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a garantovaná Národním institutem pro další vzdělávání a jejím Talentcentrem. Druhou zmiňovanou odbornou soutěž s finálem EXPO SCIENCE AMAVET pořádá Asociace pro mládež, vědu a techniku z.s. AMAVET už 24. rokem.

Role ČSVTS

Představitelé Českého svazu vědeckotechnických společností se rozhodli zapojit se do úsilí mnoha institucí a neziskových organizací, které podporují talentovanou mládež v jejich zájmech v oblasti přírodních a technických věd a vytvářejí podmínky, aby své zájmy mohli uskutečňovat. Proto Český svaz vědeckotechnických společností využil nabídky pobočky partnerské Čínské asociace pro vědu a techniku vyslat naše studenty na mezinárodním finále studentské soutěže do Pekingu.

Soutěž

Tento rok to už bylo po čtvrté, kdy se naše delegace zúčastnila finále BYSCC a opět s velkým úspěchem. Soutěž probíhala v jeden den, kdy studenti prezentovali svoje projekty formou posterové prezentace a odpovídali na odborné dotazy hodnotitelů. Hodnotitelé jsou seznámeni s pracemi předem, dostávají od organizátorů abstrakty jednotlivých projektů. To jim umožní ptát se studentů rovnou na konkrétní problémy týkající se práce a posoudit jejich odbornost, hloubku znalostí a pochopení problematiky. Snaží se odhadnout míru samostatnosti studenta při práci na projektu, originalitu myšlenky, důkladnost, komplexnost a v neposlední řadě si všímají schopnosti argumentace a celkového dojmu. Projekty jsou rozděleny podle předem vyhlášených soutěžních oblastí: zoologie, počítačové vědy, matematika a medicína & zdravověda. Program byl intenzivní, skvěle zajištěný a věnovaný jak přípravě na soutěž, tak samotné soutěži.

 
Hostitelem soutěže BYSCC byl již podruhé pekingský distrikt Huairou, na severním okraji města.  V tomto distriktu se nachází jedno ze čtyř vědeckých městeček v Pekingu. Městečko bylo vybudované s veškerou infrastrukturou, kterou potřebují obyvatelé města, včetně moderního pracovního zázemí, budov pro výzkumné a vývojové podniky, moderní průmysl, vědu a vzdělávání.  Součástí jsou přírodní prostory pro relaxaci a odpočinek. Soutěž samotná probíhala na Univerzitě Čínské akademie věd. Byli jsme ubytováni v krásném prostředí Mezinárodního konferenčního centra v rámci této univerzity, které je vybudováno u jezera Yanqi.  

Vyzvaná přednáška Jakuba Dostála

Novinkou akce bylo začlenění studentského workshopu a prezentací vyzvaných studentů do programu. Jenom 10 studentů, z toho 4 ze zahraničí, bylo vyzvaných, aby předstoupilo před zbylé účastníky soutěže a informovalo o přínosu svého projektu. Měli k tomu 6 minut a promítali svoji prezentaci. Jedním ze studentů byl náš Jakub Dostál, který se této příležitosti zhostil jako profesionál a sklidil upřímný obdiv.

  Jakub svoji zkušenost se soutěží v Pekingu vyjádřil slovy: „Do Číny na BYSCC jsem odjížděl s cílem získat mnoho nových přátel a kontaktů. To se mi podařilo již první den, kdy jsme potkali studentky, které nám pomáhaly s pobytem v Pekingu. Přátele jsem získal také ihned při přípravě posterů. Nejenom, že všichni zahraniční soutěžící byli plni hovoru a skvělých nápadů, dokázali mne také motivovat k co nejlepší práci při obhajobě a k touze po získání medaile. Medaile je to nejmenší co jsem si z Číny přivezl. To největší je naopak mnoho známostí a hlavně velká motivace.“  
Fórum učitelů

Zatímco studenti odpovídali na dotazy hodnotitelů, dospělá část delegací se zúčastnila kulatého stolu k problematice výuky technických a přírodovědných oborů. Zazněly náměty a zkušenosti pedagogů z Číny, Ruska, Finska a jiných zemí.  Jejich názory pak byly shrnuty ve volném pokračování na zajímavém fóru „The Science Education Innovation Forum of Chinese and Foreign Educators“.  Před naplněnou aulou své postřehy a názory kromě pedagogů sdíleli i představitelé průmyslu např. firmy ALIBABA, nebo úspěšného start-upu, který založil vítěz jedno z minulých ročníků BYSCC. Volný čas byl vyplněný exkurzí do výzkumně-vývojového podniku Origin water a informačního centra vědeckého městečka v Huairou. Se zájmem a obdivem jsme se podívali na maketu území a vyslechli cíle a plány do budoucna v této oblasti.

Přehlídka soutěžních projektů pro veřejnost

Druhý den po soutěži byly projekty studentů zpřístupněny veřejnosti. Je těžké si pro našince představit ty davy lidí, které se valily do haly s vystavenými projekty. Jejich zájem o práce studentů byl upřímný, ať se jednalo o mladšího žáka nebo jeho rodiče. Na prohlídce byli také rodiny s dětmi, které chtěly porozumět jednotlivým pracím, ptaly se, diskutovaly, zajímaly se… K tomu pomáhaly jak naše tlumočnice, studentky vysokých škol v Pekingu, tak i přeložené základní teze prací do čínštiny.

   Pavla Tmejová reagovala slovy: „Byla jsem velice překvapena zájmem veřejnosti. Na soutěži Vědy a Techniky je také den, kdy jsou projekty představovány veřejnosti, ale přístup je naprosto odlišný. Na BYSCC přišlo  opravdu velké množství návštěvníků, kteří jevili velký zájem o dané problematiky a snažili se jim porozumět. Rozhovorem s nimi jsem mnohdy strávila delší čas než při obhajování práce porotci. To byla pro mne velice příjemná a milá zkušenost. “
Aby se i studenti trochu pobavili, organizátoři pro ně připravili interaktivní aktivity v rámci technických oblastí.

Vyhlášení cen

Vyvrcholením celé soutěže byla dvě slavnostní vyhlášení spojená s nádherným kulturním programem, který připravili žáci a studenti škol. První bylo vyhlášení zvláštních cen, a to nejenom studentům, ale i úspěšným pedagogům, kteří byli oceněni v různých oblastech. Milým překvapením bylo  vyznamenání naší studentky Pavly Tmejové, která jako jedna z mála zahraničných studentů vystoupila na podium, aby si převzala cenu. Byla ohodnocena zastupitelstvem městské části Huairou za svoji práci vývojové kineziologie. Cena byla spojena s finanční odměnou.

Další radost nám přineslo vyhlášení hlavních cen BYSCC 2017. Všichni naši studenti byli oceněni medailí:

  Zlatá medaile

Ondřej Belfín, Gymnázium Olomouc - Hejčín

Název práce: Akustický monitoring a variabilita zpěvu lejska malého, zoologie

Jakub Dostál, Slovanské gymnázium, Olomouc

Název práce: Nový způsob simulace šíření epidemie ve společnosti, matematika

 
Stříbrná medaile

Pavla Tmejová, Gymnázium Aloise Jiráska Litomyšl

Název práce: Vývojová kineziologie, lékařské a zdravotní vědy

Kamil Mudruňka, Gymnázium, Pardubice

Medaile předávali významní vědci, univerzitní profesoři, zástupci akademie věd i městské části Huairou, funkcionáři participujících organizací. Připravená show byla velkolepá.

Poznávání Číny

A jaká by to byla návštěva Číny bez možnosti vidět některou ze světoznámých atrakcí? Měli jsme štěstí, že se kempus Univerzity Čínské akademie věd nachází v blízkosti hor s Velkou čínskou zdí. Neváhali jsme ani na chvíli při nabídce se na zeď zajet podívat. Je impozantní, a když po ní kráčíte, uvědomujete si „génia loci”, jak k vám promlouvá…je to zážitek včetně výhledů na okolní krajinu, kopce a pohoří vrstvící se v liniích za sebou. Odměnilo nás i počasí, když se po chladném a deštivém úvodu soutěže konečně oteplilo. Ve volném čase a díky skvělým vysokoškolačkám, které nám byly přiděleny na celou soutěž, jsme navštívili ještě další významné památky v Pekingu včetně Chrámu nebes, Zakázaného města a prošli uličkami pověstných hutongů. Zaujal nás lamaistický chrám (také palác Klidu a harmonie), který patří k nejvýznamnějším náboženským stavbám v Pekingu. I dnes v něm žijí a studují mniši.

V porovnání s minulým rokem přibyly bezpečnostní kontroly. Prevence před teroristickými útoky se uplatňuje nejenom před vstupy do památek, ale též při samotném vstupu na náměstí Nebeského klidu. Časově je to náročné a při množství lidí z celého světa, které na vstupy čekají, obzvlášť.

 

Kamil Mudruňka na závěr zhodnotil svoji zkušenost z BYSCC 2017: „Celá akce ve mě zanechala velmi pozitivní dojem. Samotná organizace soutěže a ubytování byly na vysoké úrovni. Před odletem jsem měl trochu obavy z čínské angličtiny, nakonec jsem však s porozuměním porotcům neměl nejmenší problém. Při procházení ostatních mě mile překvapila snaha čínských účastníků představit a vysvětlit jejich práci i přes pouze minimální znalost angličtiny. Následná návštěva nejznámějších památek celý dojem ještě řádově umocnila. Myslím, že prohlídka Pekingu, poznání nových přátel a kultury, byl pro všechny nezapomenutelný zážitek.“  

Ondřej Belfín souhlasně dodal: „Před odletem na soutěž v Číně jsem měl velké očekávání, ale přesto jsem od prvního dne nepřestával být překvapený. Obrovské množství výborných projektů a lidí na jednom místě v oblasti moderního univerzitního kampusu nedaleko Velké Čínské zdi vytvořilo skvělou atmosféru a všichni účastníci jsme si velmi užívali možnost být této události součástí. Za největší zážitek kromě návštěvy významných památek v centru Pekingu považuji den, kdy se obrovská hala se studentskými projekty otevřela veřejnosti. Ten ohromný zájem a úcta s jakou lidé v Číně nahlíží na středoškolské studentské vědecké aktivity, byla pro mě nová zkušenost. “

Poděkování

Na závěr bych chtěla vyzvednout vynikající spolupráci několika organizací, které spojil jeden cíl, a to umožnit českým studentům účast na významné mezinárodní soutěži odborných studentských projektů v Pekingu: Beijing Youth Science Creation Competition – BYSCC 2017. S Českým svazem vědeckotechnických společností spolupracuje Talentcentrum NIDM MŠMT, Asociace pro mládež, vědu a techniku z.s.  AMAVET a nově Alumni Scientiae Bohemicae, z.s.  Jde o mladou organizaci, založenou absolventy prestižních zahraničních studentských soutěží. Členové spolku ASB mají za cíl „popularizaci vědy a podporu nadaných českých studentů, zejména v navazování kontaktů se zahraničím, poskytují poradenství, kariérní koučink a vzdělávácí a tvůrčí aktivity pro nadané studenty a odbornou veřejnost“. Někteří, včetně Robina Kryštůfka, prvního zlatého medailisty BYSCC 2014, připravovali na tento ročník soutěže její účastníky. A podle výsledků s úspěchem. V únoru proběhla závěrečná příprava studentů před odjezdem do Číny.

Vřelé poděkování za podporu a materiály o České republice k distribuci na soutěži patří i kanceláři CzechTourism v Pekingu a její paní ředitelce Noemi Benešové-Guerrero a také českému velvyslanectví v Pekingu a panu tajemníkovi Martinu Hoškovi.

 
Ing. Zora Vidovencová

Český svaz vědeckotechnických společností  z.s.  

EndFragment< Suggest To A Friend >
 
     <Print>