Hlavní Menu > Víza a konzulární záležitosti/ Visa > Víza (česká verze)
Důležité informace k podání žádosti o vízum1. Předávání žádostí o vízum probíhá na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČLR v ČR v úředních hodinách bez objednání. Velvyslanectví nepřijímá žádosti poštou ani elektronicky.

Při žádosti držitele českého pasu o vízum (kromě typu X1, X2, Z a S1) může být podáním žádosti pověřena jiná osoba nebo agentura. Plná moc žadatele o vízum přitom není potřeba. V případě potřeby má konzulární oddělení právo pozvat žadatele k osobnímu pohovoru.

2. Předání žádosti neznamená, že vízum bude s jistotou uděleno. Konzulární pracovník má právo rozhodnout o vydání víza, o udělení typu víza, počtu vstupů, délky platnosti či délky pobytu. Konzulární pracovník má také právo zamítnout žádost o vízum nebo zrušit vydané vízum.

3. Velvyslanectví ČLR v ČR přijímá běžně žádosti o vízum od českých občanů a od občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují. 

Držitelé jiného než českého pasu se musí k podání žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit originál a kopii povolení k pobytu nebo průkazu o pobytu v ČR a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR. V některých případech může požádat o vízum i cizinec žijící v ČR bez průkazu o pobytu nebo na krátkodobé návštěvě ČR, který prokáže legální vstup do ČR.

4. Pokud je žadatel osoba mladší 18 let (nezávisle na tom, zda cestuje s rodiči nebo bez nich), je třeba předložit originál a kopii rodného listu nezletilého a poskytnout souhlas obou rodičů s cestou dítěte do ČLR. Za účelem vyjádření souhlasu se oba rodiče dostaví k podání žádosti o vízum osobně. Pokud je žádost podána v zastoupení či jen jedním z rodičů, bude předán písemný souhlas nepřítomných/-ého rodičů/-e s ověřeným podpisem. Pokud je rodič v době podávání žádosti v Číně, lze poskytnout souhlas bez ověřeného podpisu a přiložit kopii pasu a víza/povolení k pobytu v ČLR.

5. O vízum nežádejte dříve než 3 měsíce před odjezdem. Žádost o vízum je potřeba předložit minimálně s předstihem 4 pracovních dní; optimální doba pro vyřízení víza je cca. měsíc před odjezdem do Číny. Při žádosti o expresní vyřízení víza se musí žadatel dostavit osobně a předložit navíc potvrzenou letenku dokládající potřebu expresního víza.

6. Zbývající platnost cestovního pasu podávaného se žádostí o jednovstupé vízum musí být minimálně 6 měsíců; v případě žádosti o vízum dvouvstupé, vícevstupé, vízum s délkou pobytu přesahující 90 dní nebo vízum k dlouhodobému pobytu může být požadována delší zbývající platnost pasu (obvykle min. 6 měsíců po skončení platnosti víza).

7. Cestovní pas musí být v dobrém stavu a musí obsahovat minimálně dvě zcela volné strany určené pro víza (které nemusí následovat za sebou).

8. Pas žadatele o vízum zůstává po dobu zpracování žádosti na konzulárním oddělení.

9. Pokud je žádost podávána v době, kdy žadatel drží jiné platné čínské vízum, je nutné při podání žádosti na toto upozornit a předložit předchozí vízum ke zneplatnění.

 < Suggest To A Friend >
 
     <Print>