Hlavní Menu > Informace o velvyslanectví
Úvodní slovo velvyslance

2018/09/13

Vítejte na stránkách Velvyslanectví Čínské lidové republiky v České republice.

Česko je jednou z prvních zemí, které diplomaticky uznaly Čínskou lidovou republiku a čínsko-české vztahy mají hluboký historický základ. Zvláště poté, co prezident Xi Jinping a prezident Miloš Zeman v roce 2016 uzavřeli strategické partnerství mezi Čínou a Českou republikou, si rozvoj dvoustranných vztahů udržuje vysokou úroveň, vzájemná politická důvěra se neustále posiluje, ekonomická a obchodní spolupráce se energicky rozvíjí a mezikulturní výměna je stále bohatší. Česko jako důležitá země zapojená do iniciativy „Pásmo a Stezka“ a jako jeden z předních účastníků spolupráce „16+1“ má v mnoha oblastech velký potenciál vzájemné spolupráce s Čínou a s tím související širokou perspektivu rozvoje. Těším se, že obě strany prostřednictvím aktivní spolupráce vytvoří novou podobu čínsko-českého strategického partnerství.

Být velvyslancem v České republice znamená velkou čest a zároveň velkou zodpovědnost. Jsem připraven spolu s přáteli napříč společností podporovat zdravý a stabilní rozvoj čínsko-českých vztahů. Já a všichni kolegové z čínského velvyslanectví jsme Vám plně k dispozici. Naším cílem je, aby velvyslanectví představovalo okno nabízející české veřejnosti možnost seznámení s Čínou a čínsko-českými vztahy a také bylo mostem spojujícím čínské krajany s jejich vlastí a prohlubujícím vztahy mezi oběma zeměmi.

Srdečně děkuji za Vaši pozornost a podporu a uvítám Vaše cenné připomínky a návrhy!

                               

                               Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec ČLR v ČR

                               Zhang Jianmin

                              13. září 2018< Suggest To A Friend >
 
     <Print>