Hlavní Menu > Zpravodajství o Číně
Čína vydala bílou knihu o postupech KSČ v oblasti ochrany lidských práv

2021/06/25

Informační kancelář čínské Státní rady vydala 24. června bílou knihu o praxi Komunistické strany Číny (KSČ) při dodržování a ochraně lidských práv.

V roce 2021 si připomínáme 100. výročí KS Číny. V minulém století Komunistická strana Číny investovala obrovské úsilí do ochrany lidských práv, čímž významně přispěla k celosvětovému pokroku v oblasti lidských práv, uvádí bílá kniha.

Po sto let KS Číny vždy staví lidi na první místo a uplatňuje zásadu univerzálnosti lidských práv v kontextu národních podmínek. Považuje práva na obživu a rozvoj za primární a základní lidská práva a je přesvědčena, že život ve spokojenosti je konečným lidským právem, uvádí se v bílé knize.

KS Číny podporuje všestranný rozvoj jednotlivce a snaží se dát každému člověku silnější pocit zisku, štěstí a bezpečí. Její úspěch v průkopnickém procesu v oblasti lidských práv v socialistické zemi je jedinečný a snadno patrný, uvádí se v bílé knize.

Po sto let se KS Číny zavázala k mírovému rozvoji a společnému pokroku. Čína je pevná ve své mezinárodní pozici - chránit světový mír a usilovat o pokrok prostřednictvím spolupráce a zajišťovat lidská práva s výhodami plynoucími z rozvoje, podle bílé knihy.

Čína se podle bílé knihy aktivně účastní záležitostí mezinárodních lidských práv, poskytuje čínský příspěvek ke globální správě a pokroku v oblasti lidských práv a spolupracuje s dalšími zeměmi na vytvoření globálního společenství sdílené budoucnosti.

KS Číny vede lidi k čínskému snu o národním omlazení a ke druhému cíli stého výročí - vybudovat Čínu ve velkou moderní socialistickou zemi, která je prosperující, silná, demokratická, kulturně vyspělá, harmonická a krásná do 100. výročí založení Čínské lidové republiky.

V té době budou všechna práva čínského lidu chráněna na vyšší úrovni a budou mít lepší pocit důstojnosti, svobody a štěstí. Čína bude více přispívat k ochraně lidských práv, což umožní lepší rozvoj světa a jeho prosperitu, uvádí bílá kniha. (Kl)< Suggest To A Friend >
 
     <Print>